کدام کشورها بیشترین میزان بدهی خارجی را دارند؟/آمریکا بیشترین میزان بدهی را دارد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کدام کشورها بیشترین میزان بدهی خارجی را دارند؟/آمریکا بیشترین میزان بدهی را دارد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کدام کشورها بیشترین میزان بدهی خارجی را دارند؟/آمریکا بیشترین میزان بدهی را دارد