قیافه برنی سندرز از رقبای ترامپ را ببینید، وقتی که ترامپ می گوید: آمریکا هرگز یک کشور سوسیالیستی نخواهد شد!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,قیافه برنی سندرز از رقبای ترامپ را ببینید، وقتی که ترامپ می گوید: آمریکا هرگز یک کشور سوسیالیستی نخواهد شد!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,قیافه برنی سندرز از رقبای ترامپ را ببینید، وقتی که ترامپ می گوید: آمریکا هرگز یک کشور سوسیالیستی نخواهد شد!