عربستان به نفت ۸۰ تا ۸۵ دلاری برای تعادل بودجه نیاز دارد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عربستان به نفت ۸۰ تا ۸۵ دلاری برای تعادل بودجه نیاز دارد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عربستان به نفت ۸۰ تا ۸۵ دلاری برای تعادل بودجه نیاز دارد