عارف: هیچ وقت ائتلاف را رد نمی کنیم/ فردای انتخابات ۹۸ در باره ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پاسخ خواهم داد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عارف: هیچ وقت ائتلاف را رد نمی کنیم/ فردای انتخابات ۹۸ در باره ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پاسخ خواهم داد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عارف: هیچ وقت ائتلاف را رد نمی کنیم/ فردای انتخابات ۹۸ در باره ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پاسخ خواهم داد