ظاهر متفاوت و ناشناس «حامد بهداد» در اختتامیه فجر, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ظاهر متفاوت و ناشناس «حامد بهداد» در اختتامیه فجر, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ظاهر متفاوت و ناشناس «حامد بهداد» در اختتامیه فجر