ایران و ترکیه همه جانبه مکمل یکدیگرند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ایران و ترکیه همه جانبه مکمل یکدیگرند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ایران و ترکیه همه جانبه مکمل یکدیگرند