پرداخت نقدی جاماندگان “بسته حمایتی” از چه زمانی آغاز می‌شود؟, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پرداخت نقدی جاماندگان “بسته حمایتی” از چه زمانی آغاز می‌شود؟, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پرداخت نقدی جاماندگان “بسته حمایتی” از چه زمانی آغاز می‌شود؟