وزیر بهداشت به وعده خود در روز پرستار عمل کند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وزیر بهداشت به وعده خود در روز پرستار عمل کند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وزیر بهداشت به وعده خود در روز پرستار عمل کند