زمان بیشتری به منظور مذاکره مجدد بر سر اصلاحات برگزیت ارائه شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,زمان بیشتری به منظور مذاکره مجدد بر سر اصلاحات برگزیت ارائه شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,زمان بیشتری به منظور مذاکره مجدد بر سر اصلاحات برگزیت ارائه شود