صف گوشت، تصویری نبود که انقلاب وعده‌ آن را داده باشد/ مسئولان به جای مچ گیری، خدمت کنند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,صف گوشت، تصویری نبود که انقلاب وعده‌ آن را داده باشد/ مسئولان به جای مچ گیری، خدمت کنند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,صف گوشت، تصویری نبود که انقلاب وعده‌ آن را داده باشد/ مسئولان به جای مچ گیری، خدمت کنند