توافق فرانسه و قطر درباره موضوعات خاورمیانه, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توافق فرانسه و قطر درباره موضوعات خاورمیانه, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توافق فرانسه و قطر درباره موضوعات خاورمیانه