مسؤلین نباید درحل مشکلات اقتصادی تعلل داشته باشند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مسؤلین نباید درحل مشکلات اقتصادی تعلل داشته باشند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مسؤلین نباید درحل مشکلات اقتصادی تعلل داشته باشند