حمایت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی برای اشتغال سیستان‌وبلوچستان ضروری است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,حمایت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی برای اشتغال سیستان‌وبلوچستان ضروری است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,حمایت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی برای اشتغال سیستان‌وبلوچستان ضروری است