رئیس جمهور آذربایجان سالروز پیروزی انقاب اسلامی را تبریک گفت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رئیس جمهور آذربایجان سالروز پیروزی انقاب اسلامی را تبریک گفت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رئیس جمهور آذربایجان سالروز پیروزی انقاب اسلامی را تبریک گفت