روحانی: ما تنها کشوری هستیم که حق هسته ای ما در سازمان ملل و شورای امنیت تثبیت شده است و این به معنای پیشرفت ملت ایران است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: ما تنها کشوری هستیم که حق هسته ای ما در سازمان ملل و شورای امنیت تثبیت شده است و این به معنای پیشرفت ملت ایران است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: ما تنها کشوری هستیم که حق هسته ای ما در سازمان ملل و شورای امنیت تثبیت شده است و این به معنای پیشرفت ملت ایران است