حضور مردم باعث ناامیدی ترامپ و بولتون خواهد شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,حضور مردم باعث ناامیدی ترامپ و بولتون خواهد شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,حضور مردم باعث ناامیدی ترامپ و بولتون خواهد شد