راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۷|روحانی: در زمان قاجار و پهلوی، دو سوم ایران از کشور جدا شد و آنها با این کار به تمامیت ارضی ما خیانت کردند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۷|روحانی: در زمان قاجار و پهلوی، دو سوم ایران از کشور جدا شد و آنها با این کار به تمامیت ارضی ما خیانت کردند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۷|روحانی: در زمان قاجار و پهلوی، دو سوم ایران از کشور جدا شد و آنها با این کار به تمامیت ارضی ما خیانت کردند