ناطق نوری : نسل فعلی می‌تواند وارث انقلاب ۵۷ باشد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ناطق نوری : نسل فعلی می‌تواند وارث انقلاب ۵۷ باشد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ناطق نوری : نسل فعلی می‌تواند وارث انقلاب ۵۷ باشد