حضور علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم راهپیمایی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,حضور علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم راهپیمایی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,حضور علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم راهپیمایی