توزیع ۲۱ میلیون کیلو گوشت ظرف یک هفته آینده, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توزیع ۲۱ میلیون کیلو گوشت ظرف یک هفته آینده, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توزیع ۲۱ میلیون کیلو گوشت ظرف یک هفته آینده