افزایش ۳۳۰ درصدی واحدهای مسکونی کشور در ۴۰ سال اخیر, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,افزایش ۳۳۰ درصدی واحدهای مسکونی کشور در ۴۰ سال اخیر, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,افزایش ۳۳۰ درصدی واحدهای مسکونی کشور در ۴۰ سال اخیر