حضور روحاني در خيابان آزادي در جمع راهپيمايان, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,حضور روحاني در خيابان آزادي در جمع راهپيمايان, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,حضور روحاني در خيابان آزادي در جمع راهپيمايان