فقر در ایران کمتر از انگلیس و اسپانیا/ ۷۳۶ میلیون نفر در دنیا فقیرند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فقر در ایران کمتر از انگلیس و اسپانیا/ ۷۳۶ میلیون نفر در دنیا فقیرند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فقر در ایران کمتر از انگلیس و اسپانیا/ ۷۳۶ میلیون نفر در دنیا فقیرند