حضور مردم در راهپیمایی برای تشکیل جشن ملی است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,حضور مردم در راهپیمایی برای تشکیل جشن ملی است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,حضور مردم در راهپیمایی برای تشکیل جشن ملی است