عارف: قرار نبود بعد از گذشت چهل سال از انقلاب شاهد صفهای طولانی مردم برای تامین حداقلهای معیشتی باشیم / بخاطر برخی بی‌تدبیری ها شاهد از بین رفتن کرامت انسانها برای تامین حداقلهای زندگی شرافتمندانه هستیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عارف: قرار نبود بعد از گذشت چهل سال از انقلاب شاهد صفهای طولانی مردم برای تامین حداقلهای معیشتی باشیم / بخاطر برخی بی‌تدبیری ها شاهد از بین رفتن کرامت انسانها برای تامین حداقلهای زندگی شرافتمندانه هستیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عارف: قرار نبود بعد از گذشت چهل سال از انقلاب شاهد صفهای طولانی مردم برای تامین حداقلهای معیشتی باشیم / بخاطر برخی بی‌تدبیری ها شاهد از بین رفتن کرامت انسانها برای تامین حداقلهای زندگی شرافتمندانه هستیم