بهتر است عفو عمومی شامل زندانیان سیاسی هم شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,بهتر است عفو عمومی شامل زندانیان سیاسی هم شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,بهتر است عفو عمومی شامل زندانیان سیاسی هم شود