محمد قمی: مردم ایران، همان مردم چهل‌سال قبل هستند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,محمد قمی: مردم ایران، همان مردم چهل‌سال قبل هستند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,محمد قمی: مردم ایران، همان مردم چهل‌سال قبل هستند