مردم اختلاف فاحش حقوق خود و مسئولان را بر نمی تابند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مردم اختلاف فاحش حقوق خود و مسئولان را بر نمی تابند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مردم اختلاف فاحش حقوق خود و مسئولان را بر نمی تابند