فاز اول مجتمع فولاد راد همدان با حضور جهانگیری افتتاح شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فاز اول مجتمع فولاد راد همدان با حضور جهانگیری افتتاح شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فاز اول مجتمع فولاد راد همدان با حضور جهانگیری افتتاح شد