چرا مجلس دستمزد کارگران را ۴ میلیون تومان پیشنهاد کرد؟, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,چرا مجلس دستمزد کارگران را ۴ میلیون تومان پیشنهاد کرد؟, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,چرا مجلس دستمزد کارگران را ۴ میلیون تومان پیشنهاد کرد؟