تخلف در واگذاری ۵ شرکت دولتی به بخش خصوصی + اسامی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تخلف در واگذاری ۵ شرکت دولتی به بخش خصوصی + اسامی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تخلف در واگذاری ۵ شرکت دولتی به بخش خصوصی + اسامی