اظهار نظر میثاقی درباره فردوسی‌پور و اجرای ۲۰۱۹, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,اظهار نظر میثاقی درباره فردوسی‌پور و اجرای ۲۰۱۹, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,اظهار نظر میثاقی درباره فردوسی‌پور و اجرای ۲۰۱۹