بیانیه وزارت خارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا درباره ایران, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,بیانیه وزارت خارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا درباره ایران, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,بیانیه وزارت خارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا درباره ایران