توضیحات جدید تأمین اجتماعی درباره جاماندگان “بسته حمایتی”, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توضیحات جدید تأمین اجتماعی درباره جاماندگان “بسته حمایتی”, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توضیحات جدید تأمین اجتماعی درباره جاماندگان “بسته حمایتی”