تحصیلی خبر داد: راه اندازی نرم افزار هوشمند بند 20 برای حفظ محیط زیست شهر تهران, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تحصیلی خبر داد: راه اندازی نرم افزار هوشمند بند 20 برای حفظ محیط زیست شهر تهران, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تحصیلی خبر داد: راه اندازی نرم افزار هوشمند بند 20 برای حفظ محیط زیست شهر تهران