سی ویژگی افراد با پِرنسیپ ” معتقد به اصول اخلاقی” / یادداشتی از محمود سریع القلم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سی ویژگی افراد با پِرنسیپ ” معتقد به اصول اخلاقی” / یادداشتی از محمود سریع القلم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سی ویژگی افراد با پِرنسیپ ” معتقد به اصول اخلاقی” / یادداشتی از محمود سریع القلم