رئیس سازمان هواشناسی کشور: بارورسازی ابرها کنار گذاشته شود/رشد 3 برابری بارش‌ها در سال آبی جدید, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رئیس سازمان هواشناسی کشور: بارورسازی ابرها کنار گذاشته شود/رشد 3 برابری بارش‌ها در سال آبی جدید, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رئیس سازمان هواشناسی کشور: بارورسازی ابرها کنار گذاشته شود/رشد 3 برابری بارش‌ها در سال آبی جدید