مستند «هاشمی زنده است»، به تمسخر جمله حضرت امام درباره آقای هاشمی می‌پردازد / این نگاه به دنبال حذف همه برای گرفتن عنان مطلق قدرت در دست است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مستند «هاشمی زنده است»، به تمسخر جمله حضرت امام درباره آقای هاشمی می‌پردازد / این نگاه به دنبال حذف همه برای گرفتن عنان مطلق قدرت در دست است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مستند «هاشمی زنده است»، به تمسخر جمله حضرت امام درباره آقای هاشمی می‌پردازد / این نگاه به دنبال حذف همه برای گرفتن عنان مطلق قدرت در دست است