جهانگیری: قول می‌دهم که با تمام وجود بمانم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جهانگیری: قول می‌دهم که با تمام وجود بمانم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جهانگیری: قول می‌دهم که با تمام وجود بمانم