پیام قدرشناسی از اهالی رسانه و ارتباطات/ مرتضی نظری با ارسال پیامی از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خداحافظی کرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پیام قدرشناسی از اهالی رسانه و ارتباطات/ مرتضی نظری با ارسال پیامی از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خداحافظی کرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پیام قدرشناسی از اهالی رسانه و ارتباطات/ مرتضی نظری با ارسال پیامی از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خداحافظی کرد