واعظی: اشراف خوبی بر بازار به‌وجود آمده/ سیاست دولت امنیتی‌کردن مسائل اقتصادی نیست, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,واعظی: اشراف خوبی بر بازار به‌وجود آمده/ سیاست دولت امنیتی‌کردن مسائل اقتصادی نیست, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,واعظی: اشراف خوبی بر بازار به‌وجود آمده/ سیاست دولت امنیتی‌کردن مسائل اقتصادی نیست