فیلم: دلیل استعفای وزیر بهداشت از زبان خودش, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فیلم: دلیل استعفای وزیر بهداشت از زبان خودش, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فیلم: دلیل استعفای وزیر بهداشت از زبان خودش