مطهری: عناصری در مجمع تشخیص در غیاب هاشمی‌شاهرودی، خواب مجلس سنا را دیده‌اند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مطهری: عناصری در مجمع تشخیص در غیاب هاشمی‌شاهرودی، خواب مجلس سنا را دیده‌اند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مطهری: عناصری در مجمع تشخیص در غیاب هاشمی‌شاهرودی، خواب مجلس سنا را دیده‌اند