فیلم: توهین رئیس بیمارستان امام رضا(ع) آمل به یک بیمار تالاسمی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فیلم: توهین رئیس بیمارستان امام رضا(ع) آمل به یک بیمار تالاسمی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فیلم: توهین رئیس بیمارستان امام رضا(ع) آمل به یک بیمار تالاسمی