پارسایی: مخالفت برخی با FATF به دلیل به خطر افتادن منافع اقتصادی‌شان است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پارسایی: مخالفت برخی با FATF به دلیل به خطر افتادن منافع اقتصادی‌شان است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پارسایی: مخالفت برخی با FATF به دلیل به خطر افتادن منافع اقتصادی‌شان است