ولی ملکی نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس: برای دور زدن تحریم‌ها باید از ارتباطات‌مان با کشورهایی که با آنان مراوده تجاری داریم بیش از گذشته بهره ببریم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ولی ملکی نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس: برای دور زدن تحریم‌ها باید از ارتباطات‌مان با کشورهایی که با آنان مراوده تجاری داریم بیش از گذشته بهره ببریم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ولی ملکی نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس: برای دور زدن تحریم‌ها باید از ارتباطات‌مان با کشورهایی که با آنان مراوده تجاری داریم بیش از گذشته بهره ببریم