میرسلیم: عده‌ای اعتقاد دارند که معادن سرمایه اصلی ماست/با وجود این معادن نباید بیکاری وجود داشته باشد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,میرسلیم: عده‌ای اعتقاد دارند که معادن سرمایه اصلی ماست/با وجود این معادن نباید بیکاری وجود داشته باشد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,میرسلیم: عده‌ای اعتقاد دارند که معادن سرمایه اصلی ماست/با وجود این معادن نباید بیکاری وجود داشته باشد