نوبخت: برای تامین کالاهای اساسی سال آینده، ۱۴ هزار میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نوبخت: برای تامین کالاهای اساسی سال آینده، ۱۴ هزار میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نوبخت: برای تامین کالاهای اساسی سال آینده، ۱۴ هزار میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است