‌‎حجاریان: شاید بهتر بود اساساً عطای ‎انتخابات را به لقایش می‌بخشیدیم و سرنوشت ‎اصلاحات را به دولت ‎روحانی گره نمی‌زدیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,‌‎حجاریان: شاید بهتر بود اساساً عطای ‎انتخابات را به لقایش می‌بخشیدیم و سرنوشت ‎اصلاحات را به دولت ‎روحانی گره نمی‌زدیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,‌‎حجاریان: شاید بهتر بود اساساً عطای ‎انتخابات را به لقایش می‌بخشیدیم و سرنوشت ‎اصلاحات را به دولت ‎روحانی گره نمی‌زدیم