محرومیت نقل و انتقالی باز هم برای تیم لیگ برتری, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,محرومیت نقل و انتقالی باز هم برای تیم لیگ برتری, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,محرومیت نقل و انتقالی باز هم برای تیم لیگ برتری